روز قدس؛روز دفاع از مردم فلسطین

الماسیه: رژیم اسرائیل با ایجاد تفرقه در جهان اسلام به دنبال حاشیه امن است

کد N1323306