دفاع از مظلوم/۲۶

جهانگیری:دفاع از فلسطين مظلوم يكی از آرمان های ملت ايران است

سیاسی

معاون اول رئیس جمهور گفت: دفاع از فلسطين مظلوم يكي از آرمان هاي ملت ايران است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس جمهور به جمع راهپیمایان تهرانی در روز قدس پیوست.

وی در حاشيه راهپيمايي روز قدس در جمع خبرنگاران حضور ملت ايران را در همه صحنه ها تعيين كننده دانست و گفت: اين حضور خصوصاً در روز قدس به نمايش گذاشته مي شود چرا كه يكي از آرمان هاي ملت ايران دفاع از فلسطين مظلوم بوده و همواره سعي كرده است سالي يكبار در روز قدس حمايت خود را از ملت مظلوم فلسطين و قدس عزيز اعلام كند.

جهانگیری گفت:در فضاي بين المللي و فضاي منطقه كه امروز گروه هاي افراطي و تكفيري نحوه اعلام كارهاي خود را از طريق كشتار، خونريزي و به آشوب كشيدن منطقه انجام مي دهند، ملت ايران با روش هاي فرهنگي حمايت خود را از ملت فلسطين و مظلومين دنيا ابراز مي كند.

کد N1322723