' روز قدس؛ روز دفاع از مردم مظلوم فلسطین '

ضیافت افطار سفارت ایران در پاکستان به مناسب روز جهانی قدس برگزار شد

کد N1322388