فوق العاده ویژه حقوق کارمندان دولت افزایش می یابد، البته به یک شرط

«خبرجنوب» نوشت: معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، شرایط افزایش فوق العاده ویژه حقوق کارکنان دولت را اعلام کرد.

علي سلحشوري اظهار داشت: امسال به طور ميانگين حقوق همه كاركنان دولت در فارس و كشور 12 درصد افزايش مييابد. اين در حالي است كه فوق العاده ويژه نيز طبق بند 10 ماده 68 قانون خدمات كشوري اين اجازه را ميدهد تا اين قسمت از حقوق كاركنان دولت تا سقف 35 درصد ديگر افزايش پيدا كند.
وي با بيان اينكه تحقق اين امر در گرو اما و اگرهايي است، افزود: افزايش تا سقف 35 درصدي فوق العاده ويژه در صورتي محقق ميشود كه دستگاه هاي اجرايي از محل «بخش ساير» بودجه هزينه اي خود صرفه جويي داشته باشند.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس با اشاره به اعتبارات جاري فارس در سال 95، گفت: براساس قانون بودجه سال 95، اعتبارات جاري دستگاه هاي اجرايي استان حدود 447 ميليارد تومان است كه به حقوق، مزايا و ساير هزينه هاي جاري اختصاص دارد.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس اظهار داشت: از رقم حدود 447 ميليارد توماني بودجه جاري استان، 236 ميليارد و 800 ميليون تومان مربوط به پرداخت حقوق و 210 ميليارد تومان مربوط به ساير هزينه هاي جاري است كه چنانچه دستگاه هاي اجرايي بتوانند از اين محل صرفه جويي لازم را داشته باشند مي توانند تا سقف 35 درصد فوق العاده ويژه كاركنان خود را افزايش دهند.
سلحشوري با بيان اينكه اين افزايش حقوق براساس رده و مسئوليتي است كه كاركنان دستگاههاي اجرايي برعهده دارند، افزود: برخي دستگاه ها در رده بندي خود، افزايش حقوق مديران كل 35 درصد و معاونين را 30 درصد تعيين كرده اند و اين نرخ رشد را براي رؤساي گروه 25 درصد، كارشناسان 20 درصد و نيروهاي خدماتي 10 درصد تخمين زده اند.

 

1717

کد N1321221