بی‌اعتنایی رهبر حزب کارگر انگلیس به رأی عدم اعتماد نمایندگان | استعفا نمی دهم

اروپا,جرمی کوربین,بریتانیا,اتحادیه اروپا,انگلیس

همشهری آنلاین: پس‌لرزه‌های سیاسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. نمایندگان حزب کارگر بریتانیا خواستار کنار‌ه‌گیری جرمی کوربین از رهبری این حزب هستند و به او رأی عدم اعتماد دادند. کوربین می‌گوید استعفا نمی‌دهد.

به گزارش دويچه وله، نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا به رهبر این حزب رأی عدم اعتماد دادند. نمایندگان فراکسیون حزب کارگر با ۱۷۲ رأی برابر ۴۰ رأی روشن کردند که به جرمی کوربین اعتماد ندارند.

این رأی‌گیری پس از کناره‌گیری شمار قابل توجهی از نمایندگان حزب کارگر در واکنش به نتیجه همه‌پرسی در بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا انجام شد.

البته رأی‌عدم اعتماد نمایندگان فراکسیون الزام‌آور نیست و پیامدی فوری نخواهد داشت.

جرمی کوربین که حال نیمی از نمایندگان "کابینه در سایه" خود را از دست داده، پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری در فراکسیون نمایندگان حزب کارگر گفت که از پست خود کناره‌گیری نمی‌کند.

کوربین تأکید کرد: «۶۰ درصد اعضای حزب کارگر و حامیان آن در انتخاباتی آزاد به من رأی دادند تا سیاست ‌تاز‌ه‌ای در پیش بگیرم. من با کناره‌گیری به آنها خیانت نخواهم کرد.»

جرمی کوربین که چهر‌ه‌ای محبوب میان هواداران حزب کارگر است، حامیان اندکی میان نمایندگان این حزب در پارلمان دارد.

این سیاستمدار ۶۷ ساله اعلام کرده است که در رأی‌گیری آتی حزب کارگر برای کسب ریاست حزب هم نامزد خواهد شد.

کوربین پس از همه‌پرسی از مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به شدت تحت فشار قرار گرفته است.

منتقدان او را متهم می‌کنند که در کمپین انتخاباتی برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به اندازه کافی و به طور موثر اقدام نکرده است.

آنها همچنین قدرت رهبری کوربین را ضعیف می‌دانند.