فیلم/پیشروی ها در محور بالا-جسرین در غوطه شرقی دمشق

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در محور بالا-جسرین در غوطه شرقی در حومه دمشق مناطق جدیدی را تحت کنترل خود درآورد.

کد N1320737