تعطیلات عید فطر در کشورهای عربی خلیج فارس

سیاسی

تهران - ایرنا - کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با نزدیک شدن عید فطر ٬هرکدام تعداد روزهای متفاوتی را برای تعطیلات این عید اسلامی اعلام کرده اند که عربستان با 11 روز تعطیلی بیشترین تعطیلی را دارد.

به گزارش ایرنا ٬ عربستان سعودی با 11 روز بییشترین تعطیلات عید فطر را در میان این کشورها به خود اختصاص داده است.
دیوان امیری قطر نیز 9 روز را برای تعطیلات عید فطر در این کشور اعلام کرده است.
امارات تعطیلات عید فطر یک هفته اعلام کرده که با تلاقی با تعطیلات رسمی هفتگی جمعه و شنبه ، این تعطیلات به بیش از 9 روز می رسد.
در کویت و سلطان نشین عمان و بحرین هم تعطیلات عید پنج روز اعلام شده است.
بیشتر این کشورها با توجه به محاسبات فلکی ٬چهارشنبه آینده را عید فطر اعلام کرده اند .
خاورم**1653**2041**
کد N1320154