نخست وزیر ترکیه عامل حمله تروریستی به فرودگاه استانبول را معرفی کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: شبکه بی بی سی در خبری فوری به نقل از نخست وزیر ترکیه داعش را مظنون حمله تروریستی در فرودگاه استانبول دانست.

5252

کد N1319646