وضعیت قرمز در ترکیه/ چند انفجار انتحاری و تیراندازی در فرودگاه استانبول

منابع خبری و مقامات ترکیه از وقوع انفجار در فرودگاه استانبول گزارش می دهند.

کد N1319534