آفتاب
مديركل دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت خبر داد:

حمايت از شركت هاي دانش بنيان، راهكار وزارت بهداشت براي تحقق اقتصاد مقاومتي

حمايت از شركت هاي دانش بنيان، راهكار وزارت بهداشت براي تحقق اقتصاد مقاومتي

تهران- ايرنا- مديركل دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان خبر داد و گفت: اين برنامه ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه سلامت اجرايي مي شود.

دكتر حسين وطن پور روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا اظهار كرد: براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه سلامت اقدامات متعددي مي توانيم انجام دهيم كه از جمله آن توجه به شركت هاي دانش بنيان به عنوان زيرساخت هايي است كه زمينه را براي فعاليت اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، دانش آموختگان دانشگاه ها و نخبگان كشور فراهم مي كند تا بتوانند از دانش خود براي توليد علم و فراهم كردن زمينه صادرات محصولات دانش بنيان استفاده كنند و نقش مهمي را در مثبت كردن تراز بازرگاني كشور داشته باشند.
وي افزود: وزارت بهداشت در سال 94 با اجراي پايه ريزي هاي اوليه، بسياري از پروژه هاي نيمه تمام را به اتمام رساند و اكنون نيز با اجراي برنامه هاي تشويقي تلاش دارد دانشگاه ها را براي استفاده از اين زيرساخت ها در راستاي توليد علم بيشتر ترغيب كند.
وطن پور ادامه داد: در سال 95 نيز محور برنامه هاي اصلي را روي استانداردسازي و انجام آزمايشات باليني محصولات و تجهيزات پزشكي توليدي گذاشته ايم تا زمينه را براي اخذ گواهي نامه هاي بين المللي و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي افزايش دهيم.

** حمايت از شركت هاي دانش بنيان
مديركل دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت گفت: در حوزه حمايت از شركت هاي دانش بنيان به اين شركت ها گرنت هايي مي دهيم تا با اخذ گواهي نامه هاي بين المللي و استانداردسازي محصولات خود بتوانند در عرصه بازارهاي جهاني با محصولات خارجي رقابت كنند.
وطن پور افزود: با ارائه حمايت هاي مالي به اين شركت ها و تقبل هزينه هاي آنها، اين شركت ها مي توانند براي دست يابي به بازارهاي بزرگتر از بازارهاي داخلي تلاش كنند.
وي در مورد ميزان گرنت شركت هاي دانش بنيان در سال جاري اظهار كرد: در سال گذشته بالغ بر 150 ميليارد ريال براي تكميل زيرساخت هاي لازم و توسعه فعاليت ها به شركت هاي دانش بنيان در قالب گرنت ارائه شد اما ميزان گرنت آنها در سال جديد هنوز به طور دقيق مشخص نشده است.
وطن پور گفت: اين مبلغ بسيار اندك و لازم است در كنار افزايش ميزان گرنت ها، توانمندي جذب آن نيز در اين شركت ها افزايش يابد تا اگر بودجه بهتري امسال داده شد، شرايط نيز نسبت به سال گذشته بهتر شود.
وي افزود: حتي اگر ميزان گرنت ها در سال جاري افزايش نيابد، حداكثر بودجه خود را در اين حوزه هزينه خواهيم كرد.

** حمايت از شركت هاي داخلي براي خروج از زير بار رانت هاي واردكننده
مديركل دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت گفت: ما خوشحاليم كه رهبر معظم انقلاب، رئيس جمهوري، مسئولان كشور و وزير بهداشت تاكيد زيادي بر اين حوزه دارند و متناسب با رشدي كه در حمايت از شركت هاي دانش بنيان داشتيم، همواره از حمايت هاي لازم نيز بهره مند بوده ايم.
وطن پور به كاهش ارزبري از طريق توليد داخلي تجهيزات پزشكي اشاره كرد و افزود: شركت هاي دانش بنيان به ميزان زيادي مي توانند ارزبري را در اين زمينه كاهش دهند اما يكي از مشكلات اين شركت ها مقابله با رانت واردكنندگان است كه براي حضور در بازارهاي داخلي، شركت هاي توليدكننده را به شدت تحت فشار قرار مي دهند.
وي گفت: براي رفع اين مشكل و كمك به شركت هاي دانش بنيان، تلاش داريم بين شركت هاي بين المللي و شركت هاي داخلي براي توليد مشترك و ايجاد بازار مشترك، ارتباطات لازم را برقرار كنيم.

** عقد قرارداد براي توليد دستگاه شتاب دهنده در داخل كشور
وطن پور خاطرنشان كرد: يكي از نمونه هاي ايجاد اين ارتباط، عقد قرارداد مركز ملي سرطان ايران با يك شركت لهستاني براي توليد دستگاه شتاب دهنده با كاربرد پزشكي و ايجاد بازار مشترك براي فروش آن است.
وي توضيح داد: دستگاه شتاب دهنده يكي از دستگاه هاي پيشرفته اي است كه براي درمان بيماران سرطاني از آن استفاده مي شود و در حال حاضر وارداتي است كه قرار است با همكاري لهستان توليد مشترك داخلي آن آغاز شود.
وطن پور گفت: در حال حاضر مذاكرات اوليه انجام شده و با يك شركت داخلي نيز براي واردات قطعات آن قراردادي بسته شده است كه تلاش داريم اين قرارداد را براي رسيدن به مرحله توليد در داخل كشور ارتقا مي دهيم.

** گواهي شركت هاي دانش بنيان
مديركل دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشي درباره شرايط لازم براي به كارگيري محصولات دانش بنيان در حوزه پزشكي، گفت: براي اين كه محصولات شركت هاي دانش بنيان اعم از دارو و يا تجهيزات پزشكي بتواند در حوزه بالين و بيمارستان ها مورد استفاده قرار گيرد، بايد آزمايش هاي لازم روي آنها انجام شود و گواهي نامه ها و تاييديه هاي لازم را از بخش هاي مرتبط اخذ كنند.
وطن پور افزود: براي اين منظور نيز اقداماتي را امسال در دست انجام داريم و اميدواريم بتوانيم ركورد خوبي را در سال 95 در اين حوزه به دست آوريم.
وي با بيان اينكه به طور كلي موارد متعددي از داروهاي داخلي و تجهيزات پزشكي را امسال در دست حمايت و توليد داريم، يادآور شد: برنامه هاي اين حوزه بيشتر در زمينه موش هاي تراريخته، سلول درماني، ليزر و ليزرتراپي، گياهان دارويي، آزمايش هاي باليني و استانداردسازي محصولات داخلي متمركز است.
علمي**1834**2017
کد N1217257

وبگردی