آسیب‌شناسی وضعیت تولید در انجمن سینمای جوان

فرهنگی

اولین جلسه شورای مشورتی تولید انجمن سینمای جوانان ایران با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،به گفته آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران، شورای مشورتی تولید در دومین سال تدوین آیین نامه تولید و فعالیت شوراهای تولید انجمن، عملکرد این شوراها را آسیب شناسی خواهد کرد.

این آسیب شناسی در وهله اول بنا بر گزارش ارائه‌شده از سوی مدیران و سرپرستان دفاتر، در مرحله دوم بنا بر بازخوردی که از مربیان و فیلم‌سازان کسب‌شده و در مرحله بعد با توجه به کیفیت‌سنجی صورت گرفته بر روی فیلم‌های تولیدشده صورت خواهد گرفت.

بر همین اساس، اولین جلسه شورای مشورتی تولید با حضور اعضای این شورا متشکل از جعفر صانعی مقدم، بیژن میرباقری، مصطفی آل احمد، شهرام مکری، امیر توده روستا و آرش رصافی روز سه‌شنبه 12 خردادماه تشکیل شد.

آرش رصافی در توضیح عملکرد شورای مشورتی تولید گفت: این شورا یک شورای جدید خواهد بود. آیین‌نامه تولید در دوره گذشته طی جلسات متعدد شورای سیاست‌گذاری و تولید تدوین شد. ازاین‌روی تولیدات انجام‌شده در دفاتر سراسر کشور در سال گذشته تا حد زیادی محصول اجرایی شدن این آیین‌نامه بودند. باوجوداینکه آیین‌نامه تدوین‌شده به پشتوانه مطالعات و زحمات اعضا یکی از کامل‌ترین آیین‌نامه‌های تولید انجمن سینمای جوانان ایران است، اما طبیعتاً در مرحله اجرا آسیب‌هایی در آن مشاهده‌شده است. آسیب‌هایی که با آغاز به کار شورای مشورتی تولید رفع خواهند شد.

وی در ادامه افزود: البته ایده اصلی این است که هرسال این آسیب‌شناسی صورت بگیرد. در واقع شروع فعالیت تولید انجمن در هرسال، بعد از آسیب‌شناسی و به‌روزرسانی صورت گرفته در آیین‌نامه تولید انجمن صورت خواهد گرفت.

معاون تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران با تشریح مراحل فعالیت شورای مشورتی تولید گفت: در مرحله دوم و سوم فعالیت شورای مشورتی تولید، بازخوردهای دریافت شده از فیلم‌سازان و البته کیفیت فیلم‌های تولیدشده نیز موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. درواقع این شورا از داده‌های مختلفی برای بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد آیین‌نامه تولید انجمن استفاده خواهد کرد تا بیشترین بازدهی ممکن به دست بیاید.

وی در پایان صحبت‌های خود در خصوص روند تولید فیلم‌های کوتاه در زمان فعالیت این شورای مشورتی گفت: سعی می‌کنیم تولید را متوقف نکنیم و کار شورا نیز طولانی نشود. ممکن است بعد از پایان کار شورا، دوباره به این شورا وظایف دیگری واگذار شود. شاید وظیفه حمایت بعد از تولید و یا بررسی فیلم‌های تولیدی به این شورا واگذار شود، اما این مسائل هنوز مشخص نیست.

انتهای پیام

کد N847805