الهیاری:

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه ها نسبت به جمعیت کشور کم است

فرهنگی

انزلی-معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به وجود ۳۹ میلیون نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی کشور گفت: تعداد کتاب های موجود در کتابخانه ها نسبت به جمعیت کشور کم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله یاری فومنی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان که در بندر انزلی تشکیل شد، اظهار کرد: ۲.۵ میلیون نفر عضو کتابخانه های عمومی کشور هستند و نهاد کتابخانه ها در مسیر افزایش تعداد اعضاء تلاش می کند.

وی افزایش تعداد اعضاء را زمانی مطلوب دانست که آمار اعضاء داوطلب و وفادار به کتابخوانی افزایش یابد و با اشاره به اهمیت تلاش در راستای افزایش فضای مطالعه و تعداد اعضا برای دسترسی به سند چشم انداز افزود: نهاد کتابخانه ها یکی از دستگاه های مرتبط با موضوع کتابخوانی بوده و نهاد کتابخانه های عمومی، تنها دستگاه مکلف به توسعه کتابخوانی در کشور نیست.

اله یاری به عدم حضور نهاد کتابخانه ها در نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و گفت: حضور سال های قبل نهاد کتابخانه ها در نمایشگاه کتاب تهران به منظور استفاده از این موقعیت جهت افزایش تعداد اعضاء بود اما این اتفاق به صورت ملموس مشاهده نشد، بنابراین تصمیم گرفته شد تا هزینه حضور در نمایشگاه کتاب که مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، صرف خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی کشور شود.

وی افزود: در این راستا گلچینی از کتاب های منتشر شده در سال های ۹۳ و ۹۴ را در معرض نظرسنجی کتابداران قرار دادیم تا بر اساس پیشنهادات و نیازها، انتخاب و خرید کتاب انجام شود.

در پایان این جلسه به گفته اله یاری، مبلغ ۵۰ میلیون تومان به منظور خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی گیلان در نظر گرفته شد.