مصاف نویسندگان و شاعران با یکدیگر در یک کتاب

فرهنگی

کتاب «درصحبت اهل قلم» شامل گفتارها و مصاحبه هایی از نویسندگان و شاعران نامدار جهان با ترجمه وازریک درساهاکیان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید کتاب «در صحبت اهل قلم» شامل مصاحبه ها، مقالات و یک میزگرد میان شاعران و نویسندگان نامدار جهان را با گردآوری و ترجمه وازریک درساهاکیان منتشر کرده است.

این کتاب شامل سه بخش  است که در نخستین آن گفتگوهایی در چهار مقوله درج شده است. دو شاعر معاصر آمریکا با عناوین چالرز سیمیک و جیمز تیت، دو رمان نویس شامل ایوان کلیما و مانوئل پوییگ، دو مترجم با اسامی ویلیام وی ور و مایکل هنری هایم و یک فیلم نامه نویس با نام بیلی وایلدر افرادی هستند که در این بخش به مصاحبه با روزنامه نگاران نشسته‌اند و بنا بر اعلام نظر مترجم این مصاحبهها تاکنون درجایی به فارسی ترجمه و منتشر نشده است.

از جمله گفتگوهای معروف این کتاب می توان به مصاحبه فلیپ راث نویسنده مشهور با ایوان کلیما اشاره کرد که بارها مورد توجه و نقل قول کیلیما نیز قرار گرفته است.

بخش دوم این کتاب شامل متن سخنرانیهای صورت گرفته در سمیناری است که به مناسبت یکصدیمن سالروز ساموئل بکت برگزار شده است و در آن نویسندگانی مانند مل گاسو، ریچارد سی‌ورد، ادوارد آلبی، پل آستر، کریستوفر ریکرز و تام بیشاپ به اظهار نظر پرداختهاند.

این کتاب در بخش سوم از خود چهار نوشته از ویرجینیا وولف، اورحان پاموک، اسلاونکا دراکولیچ و پریمو لوی را شامل میشود که درباره ترجمه، ممیزی، مطالعه و زندگینگاری نوشته شده است.

بخش پایانی این کتاب نیز به معرفی رائول ری ورو شاعر و ناراضی کوبایی اختصاص یافته است.

این کتاب در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۸۵۰۰ تومان منتشر شده است.