تقدیر دانشگاه علمی کاربردی از برگزاری همایش روابط عمومی و دانشگاه

فرهنگی

دانشگاه جامع علمی کاربردی با برگزاری نشستی صمیمانه از اعضای شورای برنامه ریزی و هماهنگی نخستین همایش روابط عمومی و دانشگاه؛ گفت و گو و همدلی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجتبی زاده عضو هیات علمی دانشگاه در این نشست تاکید کرد: کارآفرینی باید به هنر تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از جمله دانشجویان رشته روابط عمومی تبدیل شود و این امر به عنوان یک مزیت رقابتی در میان دانشجویان نسل سوم دانشگاه های کشور مشهود باشد.

وی برگزاری همایش روابط عمومی و دانشگاه؛ گفت و گو و همدلی را گامی مهم برای تحقق دانشگاه روابط عمومی محور و روابط عمومی های دانشگاه محور دانست و گفت: در این همایش فرصتی فراهم شد تا نهادهای کارآفرین و مهارت محور با دانشگاه گفت و گو کرده و نیازهای خود را به دانشجویان منتقل کنند.

در ادامه این نشست دانشجویان و اساتید رشته روابط عمومی و ارتباطات دغدغه‌ها و مسائل مد نظر خود را با هدف توسعه علم روابط عمومی در نظام دانشگاهی کشور با مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کردند.