مدیر شبکه سه به ایسنا توضیح داد:

تصمیم تلویزیون درباره همزمانی لیگ جهانی والیبال و فینال لیگ قهرمانان اروپا

کد N840644