شورای نظارت کیفی در رادیو نمایش ایجاد شد/ معرفی اعضا

فرهنگی

شورای ناظران کیفی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با توجه به ساختار برنامه های نمایشی و اهمیت متون دریافت شده از نویسندگان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قربانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش بیان کرد: از آنجا که محتوای یک نمایش رادیویی به صورت کامل توسط نویسنده نمایش شکل می گیرد، ضروری است در فرایند پردازش محتوا، شخصی به عنوان ناظر کیفی از ابتدا تا پایان مرحله تولید نمایش ها را همراهی کند.

وی درباره تهیه متون نمایش های رادیویی توسط نویسندگان گفت: معمولا در جلسات و شوراهای تخصصی در باب موضوعات و سرفصل های محتوایی نمایش ها بحث هایی انجام می گیرد، از آنجا که مأموریت اصلی این مجموعه در بخش محتوا، هدایت و مدیریت افکار عمومی با رویکردهای دین، اخلاق، امید و آگاهی است، سرفصل ها و محورهای موضوعی نیز تابع این رویکرد هستند، ضمن اینکه براساس توصیه های نسرین آبروانی معاون صدا نیز تمامی آثار باید «فاخر، فخیم و مومن» باشند، از این رو محورهای کلی نظیر سبک زندگی ایرانی اسلامی، دفاع مقدس و معرفی مفاخر ایران زمین در این راستا قرار می گیرند.

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو بیان کرد: هر کدام از این محورهای کلی به محورهای جزیی تری تقسیم می شوند، نظیر سرفصل «سبک زندگی ایرانی اسلامی» که توسط شورای کارشناسی در قالب ۱۴۷ محور فرعی ارایه شده است. درباره سایر سرفصل های کلی نیز این محوریابی در همین چارچوب در حال انجام است و به زودی محورهای کلی و فرعی موضوعات اجتماعی نیز به نویسندگان ارایه می شود.

قربانی درباره مأموریت ناظران کیفی در بخش محتوا یادآور شد: با توجه به حذف عنوان سردبیری از مجوعه برنامه های رادیو، مأموریت ناظران کیفی، ترکیبی است از بخشی از فعالیت های گذشته سردبیران و نگاهی نظارت گونه که از ابتدا تا پایان تولید همراه با گروهای سازنده ادامه خواهد داشت.

وی  اضافه کرد: در واقع بررسی اولیه متون قبل از تولید، میزان انحراف و خطا را از مأموریت اولیه کاهش می دهد. گاهی متن نمایشی توسط ناظر غیر قابل ساخت اعلام می شود. در بعضی موقعیت ها نیز اصلاحاتی نیاز دارد که به نویسندگان اعلام می شود. علاوه بر آن پس از تأیید نهایی متن در مرحله ساخت نیز به منظور جلوگیری از تغییرات احتمالی نوشته ها، این ناظران گروه سازنده را تا پایان همراهی می کنند.

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش در پایان گفت: محمد امیر یاراحمدی، مجید نظری نسب، جهانشاه آل محمود، محسن قصابیان و بابک صفی خانی، ناظران کیفی این مجموعه هستند که هر کدام از آنها، موضوعی را متناسب با علاقمندی و توانایی هایشان تقبل کرده اند، فعالیت این شورا در گروه فرهنگ و جامعه این اداره کل متمرکز است و مدیریت آن به عهده حسین قلعه قوند است.