در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«امید صبا» کتابخانه ای مردم نهاد با 19 هزار جلد کتاب

فرهنگی

مدیرعامل کتابخانه خصوصی امید صبا از برنامه ریزی برای افزایش 2 هزارجلدی کتاب های این کتابخانه در تهران و رساندن شمار کتاب ها به رقم 19 هزار جلد خبر داد.

محمدحسن قیاسی مدیرعامل موسسه فرهنگی انتشاراتی و کتابخانه امید صبا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت های این کتابخانه گفت: از چند سال پیش که فعالیت مان را در این کتابخانه مردم نهاد آغاز کردیم، تا امروز فعالیت هایمان به آهستگی رشد داشته و تا حدودی توسعه پیدا کرده است.  

وی افزود: امید صبا یک کتابخانه در خیابان کریم خان تهران و یک کتابخانه دیگر در شهرستان نهاوند استان همدان دارد. کتابخانه تهران حدود ۱۷ هزار جلد و حدود هزار و ۷۰۰ نفر عضو دارد. کتابخانه نهاوند نیز حدود ۱۲ هزار جلد کتاب دارد. با کارهایی که در حال انجام شان هستیم احتمالا تا پایان امسال، ۲ هزار جلد به کتاب های کتابخانه تهران اضافه می شود.

مدیر کتابخانه امید صبا ادامه داد: یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم، برگزاری کلاس های آموزشی است که در دو گروه سوادآموزی و مهارت های زندگی برگزار می شوند. در پاسخ به سوال شما درباره میزان استقبال از این کلاس ها هم می توانم بگویم که استقبال به حدی بوده که ظرفیت کلاس های تابستانمان پر شده است. کلاس ها برای جوانان و خانواده های بدسرپرست و در مدارس برگزار می شوند و به نظرم خیلی بهتر است که جوانان اگر حداقل کتاب هم نمی خوانند، سواد یا یک مهارت را بیاموزند.

قیاسی درباره کلاس های شعبه شهرستان نهاوند این کتابخانه نیز گفت: کلاس های کتابخانه شعبه نهاوند هنوز آغاز نشده است چون ساختمان مربوط به برگزاری این کلاس ها، در حال ساخت است و هنوز به بهره برداری نرسیده است.