آفتاب

نجف دریابندری در کودکی، جوانی، میانسالی

نجف دریابندری در کودکی، جوانی، میانسالی

نجف دریابندری فرزند ناخدا خلف سال 1308 در آبادان به دنیا امده است. او مترجم، نویسنده و منتقد ادبیات و هنر است. دریابندری به همراه همسرش فهیمه راستکار «کتاب مستطاب اشپزی» را تالیف کردند.

 

 

5757

کد N838965

وبگردی