رییس انجمن مدیران تولید به مهر گفت:

قرار نیست امضای مدیران تولید از پروانه ساخت حذف شود

فرهنگی

رییس انجمن مدیران تولید سینمای ایران بیان کرد قرار نیست امضای مدیران تولید از پروانه ساخت فیلم‌ها حذف شود.

یونس صباحی رییس انجمن مدیران تولید خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار نیست امضای مدیران تولید از پروانه ساخت حذف شود، تنها شکل آن تغییر می کند.

وی ادامه داد: هرچند اخباری مبنی بر حذف امضای مدیر تولید و مدیر فیلمبرداری در صدور پروانه ساخت، منتشر شده است، اما این مساله هنوز رخ نداده و تنها در مرحله کارشناسی و گفتگو است.

رییس انجمن مدیران تولید خانه سینما بیان کرد: حذف این امضا می تواند به ضرر سینمای ایران و اجرای پروژه های مختلف سینمایی باشد، چرا که باعث ایجاد اختلال در اجرایی شدن پروژه ها می شود. در واقع این مدیران تولید سینما هستند که مسئولیت اجرایی و روابط بین بخش های مختلف هنری و تهیه کننده را بر عهده دارند.

صباحی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ حذف امضایی در بخش صدور پروانه ساخت وجود ندارد بلکه کارشناسان به دنبال ساماندهی این مساله هستند.

در حال حاضر هنگام صدور شورای پروانه ساخت، علاوه بر امضای تهیه کننده و کارگردان، امضای مدیر فیلمبرداری و مدیر تولید الزامی است.