تغییرات کانون پرورش به معاونت تولید رسید/ یحیی‌پور جایگزین باقری

فرهنگی

مناف یحیی‌پور، جایگزین مهدی باقری و معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد.

به گزارزش خبرنگار مهر، مناف‌یحیی‌پور، نویسنده کودک و نوجوان و سردبیر نشریه«دوچرخه» معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. پیش از این مهدی باقری، عهده‌دار این سمت بود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، طی یک ماه اخیر دستخوش تغییرات بسیار بوده است؛ از جمله این تغییرات می‌توان به رفتن محسن فضلی از معاونت فرهنگی و جایگزینی محسن حموله و همچنین رفتن حموله از اداره کل روابط عمومی اشاره کرد.

معاونت تولید یکی از چهار معاونت زیر نظر مدیرعامل کانون است که شامل بخش‌های انتشارات، امورسینمایی و مرکز سرگرمی‌های سازنده است که حالا سکان هدایت  آن را مناف یحیی‌پور مشاور پیشین مدذیر عامل کانون برعهده گرفته است.