«توانا بود هر که دانا بود»

کتیبه‌-کاشی 83 ساله‌ دارالفنون شکست

کد N834807