آفتاب
در واکنش به سخنان علیرضا قزوه در آبادان عنوان شد:

ادبیات "قزوه" شایسته "شکست حصر آبادان" نیست

ادبیات "قزوه" شایسته "شکست حصر آبادان" نیست

ادبیات علیرضا قزوه از پایداری غزه، انحصارطلبانه است و شایسته‌ی سالروز شکستن حصر آبادان نیست.

چندی پیش(پنجم مهرماه) علیرضا قزوه(دبیر همایش آسمان بچه‌ها) در افتتاحیه این همایش گفت: «ما امروز ادبیاتی داریم كه ادبیات مقاومت است همچنان كه رزمندگان ما در جبهه‌ها مقاومت كردند. امروز ادبیات ما جلوی ادبیات وارداتی ایستاده است و گنجینه‌ای از ادبیات را به جنگ اضافه كرده كه نمادی از انسان‌های مقاوم است؛ درحالی‌كه شخصیتی مثل هیتلر از ادبیاتی فاشیستی برخاسته و ثمره چنین ادبیاتی است. اگر ادبیات پاك باشد و براساس مقاومت و صلح باشد، سر سازش با قدرت‌ها را ندارد و به قول رهبری هرچقدر برای ادبیات و شعر خرج كنید، هدر نمی‌رود.»

به گزارش ایلنا؛ مصداق قزوه از ادبیات وارداتی که از آن به ادبیات مستقل یاد می‌شود؛ یکی از شاعران خطه‌ی جنوب کشور را به واکنش واداشت. کورش کرم‌پور با اشاره به صحبت‌های دبیر نخستین همایش بین‌المللی آسمان بچه‌ها در آبادان گفت: علیرضا قزوه؛ نماینده خوبی برای ادبیات مقاومت نیست چراکه مقاومت ضد"حصر" است نه موجب حصر. نمی‌شود با ادبیاتی که برای "دیگری" ایجاد حصر می‌کند، مدعی آزادی و صلح شد، که به قول ایشان رزمندگان برای آنها جنگیدند.

وی با اشاره به اینکه برخی از رزمندگان در جبهه شعرهای آزادی‌خواه و صلح‌طلب شاملو را می‌خواندند؛ درخصوص مفهوم دیگری و نسبت آن با ادبیات جنگ گفت: جریانی موسوم به روشنفکری با سکوتش در قبال این حادثه تاریخی نخواسته در روایتی تکصدا سهیم شود. این به معنای نفی این حادثه تاریخی نیست از نظر من. جریان "دیگری" باتوجه به بازشدن فضای فرهنگی در "دوم خرداد" ادبیات ضدجنگ خود را رو کرد و به تقبیح آن پرداخت و با پرسشگری از جنگ، جنگ را به چالش گرفت و از آن تقدس‌زدایی کرد. ادبیات دفاع مقدس هم که نوستالوژی خطّ مقدمی دارد و مولفه‌هایش مشخص.

کرم‌پور ادامه داد: اما در طول این سال‌ها نسلی شکل گرفته که ادبیات خاص خودش را دارد و من چندین سال است از آن به عنوان "ادبیات جنگ‌زدگی" یاد می‌کنم. این نوع از ادبیات به دنبال تکذیب یا تایید "سخنی لجستیکی" از جنگ نیست که بشود "ضدجنگ" یا "دفاع مقدس"، بلکه حرف خودش را دارد می‌زند. این ادبیات؛ جنگ را به عنوان یک واقعه تاریخی مجبور است که بپذیرد چون می‌خواهد خسارتش را مطالبه کند، حقّش را بگیرد. از این رو ادبیات جنگ‌زدگی ادبیاتی "مطالبه‌محور" است. لذا دربرابر هژمونی معنایی هر دو جریان از خودش مقاومت و پایداری نشان داده است. شعر "پنکه اینگلیسی" که با استقبال طیف‌های گوناگون فکری روبه‌رو می‌شود، دلیلش همین است. با این اوصاف از دید آقای قزوه؛ این ادبیات ضدارزش‌ها شناخته می‌شود و وارداتی است، چراکه شاخصه‌های دفاع مقدس را ندارد.

شاعر "صادره از آبادان" در پایان گفت: به نظر من این آقای "قزوه" و همفکران ایشان است که ادبیات پایداری آنها وارداتی است، چراکه موتیف ادبی‌اش را از کشتار کودکان غزه می‌گیرد اما از کودکان کشته شده در شطیط آبادان در جنگ ایران و عراق اطلاع ندارد وگرنه با بن‌مایه‌ای بومی حرفش را می‌زد و شعرش را می‌سرود، همچنان که شعر مقاومت عرب از مسائل خودش مایه‌های ادبی خودش را گرفته. درست نیست که در آبادان که خودش پایتخت مقاومت است و می‌تواند صادرکننده ادبیات پایداری باشد، حرف‌هایی وارداتی زد. ادبیات "جنگ‌زدگی"، ادبیات پایداری است، چراکه مطالبه‌محور است و از حق خودش نخواهد گذشت تا آزادی، تا صلح.

کد N520212

وبگردی