داوران آزمون گروه کر ارکستر سمفونیک تهران:

خاموشی هنرمندان قبل از شکفته شدن/ جوانان آواز سنگین نخوانند