آفتاب

تاثیر BPMS بر افزایش بهره وری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

تاثیر BPMS بر افزایش بهره وری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

در دنیای امروزی در موازات رشد روزافزون سازمانها، فناوریهای حوزه IT نیز رشد چشمگیری داشته است.

در دنیای امروزی در موازات رشد روزافزون سازمانها، فناوریهای حوزه IT نیز رشد چشمگیری داشته است. از سوی دیگر با توجه به شرایط کشور ما و محدودیتهای موجود و همچنین دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی، چنین بر میآید که همه سازمانها اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی درصدد آنند تا با افزایش بهرهوری خود، گامی هرچند کوچک در تحقق این مهم بردارند. این امر فراگستر را بعنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه IT برآن داشت تا با ارائه سلسله مقالاتی با موضوع "تاثیر BPMS بر افزایش بهره وری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی" تجربیات خود را در این حوزه ارائه و سهم کوچکی در تحقق این امر خطیر داشته باشد.
بدیهی است که وجود سیستمهای نرم افزاری در سازمانها باعث کاهش زمان و افزایش سرعت انجام فعالیتهای آن سازمان میگردد که خود موجب شده تا کمتر سازمانی از سیستمهای نرم افزاری در حوزههای مختلف کاری خود استفاده ننماید. نکته حائز اهمیت این است که اولاً نیازها و خواستههای سازمانها با یکدیگر متفاوت می-باشند، ثانیاً این نیازها به دلایل متعدد، دائماً در حال تغییر و تحول میباشند که سیستمهای نرم افزاری جزیره ای از پیش نوشته شده ) Package ) دست و پای سازمانها را در تامین نیازهای جدیدشان می بندد. راه حل اولیه برای این مشکل، بومی سازی و اعمال تغییرات بر روی سیستمهای خبره مورد استفاده در هر حوزه میباشد که مستلزم سپری نمودن مراحل توسعه نرم افزار می باشد که حجم زیاد کار طراحی و پیادهسازی را بهمراه خواهد داشت.
بنابراین این گونه سیستمها نمی توانند به تنهایی در تحقق اهداف کلی و بزرگ سازمانها نقش به سزایی ایفا کنند، اینجاست که وجود سیستمهای BPMS نقطه عطفی برای سازمانها به حساب خواهد آمد.
به بیان فورستر از شرکتهای مشاوره مدیریت برتر دنیا، BPMS موجب افزایش 46 درصدی بهره وری خواهد شد. در این مطلب سعی شده است تا به صورت تیتروار به برخی از دلایل افزایش بهره وری توسط سیستم BPMS پرداخته شود. برخی از آن عبارتند از:
1. کاهش زمان اجرای فعالیتها و فرایندهای سازمان به دلیل مکانیزه شدن فرایندها و جلوگیری از اتلاف هایی از قبیل تاخیر، طولانی شدن زمان پاسخگویی و یا جابجایی و انتقال
2.  اجرای فرایندها به صورت سیستمی و عدم وابستگی به افراد (نیروی انسانی)
3. امکان کنترل زمان و هزینه اجرای فرایندهای سازمان
5. امکان اعمال مهلت انجام کار و شناسایی گلوگاههای هر فرایند از طریق ابزار BAM ( Business Activity Monitoring )
4. کاهش 55 درصدی زمان تولید نرم افزار نسبت به روشهای سنتی
6. امکان تخصیص و تقسیم کار به صورت هوشمندانه از طریق یکی از روشهای زیر:
• By Load (الگوی تخصیص کار به فردی که ترافیک کاری سبک تری دارد)
• First Available (الگوی تخصیص کار به اولین فرد در دسترس)
• Sequential (الگوی تخصیص کار به ترتیب افراد)
• Every One (الگوی تخصیص کار به همه افراد)
کد N228176