مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران خبرداد:

بررسی 90 قرارداد واحد تولیدی راكد و غیر فعال در شهرك‌های صنعتی مازندران

مازندران

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، از بررسی 90 قرارداد واحد تولیدی راكد و غیرفعال در سال 92، در این شركت خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از بررسی ۹۰ قرارداد واحد تولیدی راکد و غیرفعال در سال ۹۲، در این شرکت خبر داد.

به گزارش ایلنا از ساری، عباسعلی وفایی‌نژاد گفت: به‌منظور بررسی و حل اختلافات ناشی از اجرای مفاد قرارداد با سرمایه‌گذاران، شش جلسه داوری و حل اختلاف در شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: جلسه داوری براساس بند ۷ فصل (و) دفترچه قرارداد حق انتفاع و بهره برداری، با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بعنوان داور، برگزار می‌شود.

وفایی‌نژاد افزود: در مجموع ۶ جلسه داوری و حل اختلاف، ۹۰ قرارداد واحد تولیدی راکد و غیرفعال مورد بررسی قرار گرفت که ۳۱ قرارداد به فسخ قطعی، ۳۶ قرارداد به مهلت مجدد، ۱۳ قرارداد به رآی خاص مالی، ۷ قرارداد به تجدید وقت، ۲ قرارداد به جانشینی بانک و یک قرارداد نیز به انصراف منجر شد.

کد N140253