طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار تبریز و رییس بازرسی آذربایجان شرقی:

رابط سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری تبریز تعیین شد

آذربایجان شرقی

بر این اساس محمد دادگر به این سمت منصوب شده است.

ایلنا: طی دو حکم جداگانه از سوی شهردار تبریز و رییس منطقه پنج سازمان بازرسی کشورو بازرس کل استان آذربایجان شرقی، نماینده و رابط سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری تبریز تعیین شد.
به گزارش ایلنا صادق نجفی شهردار تبریز با ابلاغ و صدور حکمی محمد دادگر را به عنوان مشاور شهردار و رابط منطقه پنج سازمان کل کشور منصوب کرد.
همچنین طی حکمی جداگانه اکبر غفاری رییس منطقه پنج بازرسی و اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی نیز وی را به عنوان نماینده و رابط این سازمان کل در حوزه شهرداری کلانشهر تبریز تعیین کرد.

کد N138503