بانك:

اعتماد مردم به تشكل‌ها و احزاب كامل نيست/ لزوم فراگيري احزاب در كشور

استان ها

يزد - خبرگزاري مهر: معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري گفت: اعتماد مردم به تشكل‌ها و احزاب براي كليه امور حكومت داري هنوز كامل نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي بانك در همايش حزب اعتدال و توسعه استان يزد اظهار داشت: ما در دوره اي كشور را تحويل گرفتيم كه تحليل آن شرايط با توجه موقعيت روز جامعه، به صلاح نباشد.

وي با بيان اينكه تحولات انقلاب ما به جايي رسيد كه به نفع كشور نبود، خاطرنشان كرد: توقف اين نوع از تحولات در دولت يازدهم با همراهي كاملتر و جامع تر و با برنامه ريزي بيشتر براي طي طريق انقلاب در حال انجام است.

بانك تصريح كرد: امروز بايد مسير به نحوي طي شود كه مسائل مختلف بر روي كشور و انقلاب تاثير منفي نگذارد.

معاونت نهاد رياست جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ويژگي تشكل هاي فعال عنوان كرد: يكي از مهمترين اين ويژگي ها آن است كه با داشتن برنامه و هدف و نحوه اجرا و ارتباط قوي با مردم و مراجع به پيش برود و اين دقيقا همان چيزي است كه در شرايط امروز جامعه به آن نياز داريم.

احزاب و تشكل ها در 100 سال اخير نتوانستند با جامعه پيوند صحيحي بخورند

وي تاكيد كرد: احزاب و تشكل ها در 100 ساله اخير نتوانستند با جامعه پيوند صحيح بخورند و اعتماد مردم به تشكل ها و احزاب براي كليه امور حكومتداري هنوز كامل نيست.

بانك خاطرنشان كرد: براي اينكه ثمره فعاليت حزبي در جامعه شكل بگيرد، هنوز به طور كامل اعتماد مردم به احزاب و تشكل ها جلب نشده و پيوند كاملي صورت نگرفته است.

وي تاكيد كرد: اگر تشكل ها طوري باشند كه براي اداره حكومت برنامه ريزي دقيق و صحيحي داشته باشند و برنامه هاي خود را عملياتي كنند، اعتماد مردم جلب مي شوند.

معاونت نهاد رياست جمهوري، كار حزبي و تشكيلاتي را در ايران بسيار مهم و جدي خواند و يادآور شد: كساني كه در پهنه سياسي كشور هستند، اول بايد به فكر اين باشند كه حتي اگر حزب رقيب ما هم حزب كاملي باشد، اين امر گامي به رو به جلو است.

بانك تصريح كرد: رهبران حزبي و تشكيلاتي در كشور فراگير شدن احزاب و استحكام ارتباط احزاب با مردم را بايد سرلوحه كار خود قرار دهند و براي تحقق اين امر به جانفشاني نياز است.

كار حزبي تعطيلي بردار نيست

وي تاكيد كرد: كار حزبي، تعطيلي بردار نيست و بايد هر روز براي حزب و تشكيلات وقت گذاشت و با هدف گذاري و وقت گذاشتن و تصميم گيري به پيش رفت.

بانك در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: ما تلاش كرديم تا قدرت را به دست بگيريم نه براي اينكه قدرت داشته باشيم بلكه براي اينكه تفكري كه داشتيم را عملي كنيم.

وي تصريح كرد: بسياري از اصولگرايان معتدل هستند و مي شود از آنها استفاده كرد كما اينكه استفاده نيز شده است.

بانك، قانون اساسي را راهنماي تفكر حزبي دانست و تاكيد كرد: تفكر حزبي را بايد در كشور گسترش دهيم.

حضور مردم در فعاليت هاي سياسي و اقتصادي پشتوانه دولت است

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: معتقدم كه اينگونه همايش ها مي تواند مشوق مردم براي انجام فعاليت هاي سياسي باشد كه متاسفانه در گذشته توان اين ميزان مشاركت در فعاليت هاي سياسي را نداشتند.

محمدعلي طالبي عنوان كرد: دولت ما امروز با چالش هاي اقتصادي و سياسي مواجه است و آنچه مي تواند ياري رسان دولت باشد، حضور پررنگ مردم در صحنه هاي سياسي و اقتصادي است.

وي تاكيد كرد: احزاب و تشكل ها بايد مراقب باشند تا از مردم و نخبگان دور نشوند.

طالبي اظهار اميدواري كرد: برگزاري اين همايش ها چراغ راهي براي احزاب و تشكل هاي سياسي و اجتماعي باشد و ما نيز به عنوان نماينده دولت، حمايت خود را از كساني كه در اين راه فعاليت مي كنند، اعلام مي كنيم.