سردار سلیمانی خبر داد:

4300 نفر دوره تخصصی آموزش مدیریت کاروان‌های راهیان نور را گذرانده‌اند