مهر گزارش می دهد/

پایتخت گز ایران در تکاپوی شیرین کردن کام ایرانیان در ایام نوروز/ بیکاری دیگر در شهر معنا ندارد