گزارش خبری/

دولت برای ایجاد امید در بین جوانان بوشهری تدبیر کند/ اماکن فرهنگی و هنری بوشهر در معرض تعطیلی