استاندار لرستان خبر داد:

اختصاص پنجاه میلیارد ریال به ۱20 پروژ محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی لرستان

لرستان

استاندار لرستان از افزایش میل به سرمایه گذاری در این استان خبر داد و گفت: افزایش تمایل سرمایه گذاران در توسعه و عمران این استان امید بخش است.

ایلنا: استاندار لرستان از اختصاص 50 میلیارد ریال به 120 طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی این استان خبر داد.

به گزارش "ایلنا" ، "هوشنگ بازوند" همچنین از افزایش میل به سرمایه گذاری در این استان خبر داد و گفت: افزایش تمایل سرمایه گذاران در توسعه و عمران این استان امید بخش است.

وی در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی استان لرستان گفت: این اعتبار به معنای کمک نکردن دستگاه‌های اجرایی لرستان نیست، زیرا ممکن است که با این اعتبار کمتر از یک سوم نیاز این پروژه‌ها برآورده شوند.

استاندار لرستان گفت: نباید اجازه دهیم که با انجام کارهای بدون مطالعه، کارشناسی نشده و بدون توجیه اقتصادی بار دیگر شاهد فرصت‌سوزی‌ها در استان باشیم.
نماینده عالی دولت در استان لرستان گفت:  بسیاری از سرمایه گذاران در جریان رقابت برنده شدند که نمونه بارز آن مجتمع کشت و صنعت که در قالب یک رقابت برنده آن مشخص شد.
مدیر ارشد اجرایی دولت در لرستان بیان داشت: دولت وظیفه دارد زیر ساخت های سرمایه گذاری را فراهم کند و با فراهم شدن زیر ساخت ها قطعا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از خودشان تمایل نشان می دهد.

"بازوند" گفت: توسعه تنها با امکانات دولتی امکان پذیر نیست بلکه نیازمند مشارکت و سرمایه گذاران هستیم و امیدواریم بتوانیم شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند، از اعتبارهای خود برای محرومیت‌زدایی استان لحاظ کنند، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید رویکرد و روحیه جهادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است را داشته باشند.

استاندار لرستان گفت: در این رویکرد فرصت‌سازی و جلوگیری از فرصت‌سوزی به وضوح دیده می‌شود.

استاندار لرستان گفت: میزان حمایت از اردوهای جهادی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرمانداران استان لرستان لحاظ می‌شود، از این‌رو به فرمانداران و دیگر مسئولان اجرایی استان توصیه می‌کنیم که از ظرفیت این اردوها در راستای محرومیت‌زدایی در استان نهایت استفاده را کنند.

کد N136454