ابوالقاسمی:

طرح حفاظت از زاگرس مرکزی در گستره 2.5 میلیون هکتار اجرا شد

استان ها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی گفت: طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در گستره ای به وسعت دو میلیون و 500 هزار هکتار اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین ابوالقاسمی ظهر پنج شنبه در همایش ملی مخاطرات زیستی زاگرس اظهار داشت: طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی از سال 2005 اجرا و شروع شده است.

وی عنوان کرد: طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در گستره ای به وسعت دو میلیون و 500 هزار هکتار و در چهار استان کهگلیویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، اصفهان و فارس به انجام رسیده و هدف از آن حفظ تنوع زیستی منطقه است.

ابوالقاسمی در ادامه همفکری و مشارکت دستگاه های اثرگذار کشور در زمینه مدیریت منابع طبیعی را ضروری دانست و اظهار داشت: مسئولان کشوری باید با هم سویی و همفکری به موفقیت و اجرای هر چه بهتر طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس کمک کنند زیرا اگر این مشارکت نباشد هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به اجرای این پروژه نخواهد بود.

وی در ادامه تصریح کرد: تحقیقات ما در منطقه پایلوت زاگرس مرکزی نشان می دهد که مدیریت منابع آب، مدیریت جنگل ها و جلوگیری از بهره برداری های مکرر از منابع بدون همسونگری و تفکر جمعی و برنامه های صحیح مدیریتی امکان پذیر نخواهد بود.

مدیر طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع، حفاظت از تنوع زیستی منطقه، توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه و همسو سازی در حفظ تنوع گونه های مختلف گیاهی و جانوری را از اهداف اصلی این طرح برشمرد.

وی عنوان کرد: شورای برنامه ریزی استان و در راس آن ها کمیته های برنامه ریزی محلی با مدیریت فرماندار شهرستان، برای تخصیص و تصویب اعتبارات لازم و ابلاغ به دستگاههای اجرایی برای اجرای این طرح ملی باید همکاری لازم را داشته باشند.

ابوالقاسمی در ادامه بررسی اجمالی قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت منابع زیستی در محدوده زاگرس مرکزی و استان های زاگرس نشین، برنامه مدیریتی، بودجه ریزی و برنامه ریزی و انجام اقدامات اولیه برای استقرار دائمی برنامه ها، تقویت زیر ساخت های مشارکتی در محدوده پایلوت اجرای طرح و برگزاری کارگروه های آموزشی برای اهالی منطقه را مهمترین فعالیت ها برای اجرای طرح در منطقه زاگرس مرکزی برشمرد.

وی تصریح کرد: طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی با برگزاری کارگاه های آموزشی برای روستائیان استان های فارس و چهار محال بختیاری باعث افزایش 3.2 درصدی افزایش محصولات کشاورزی، ذخیره 58 درصدی منابع آب و استفاده از نهاده های دامی به جای کودهای شیمیایی در مناطق تحت آموزش شده است.