نوبری در نشست آزاداندیشی در قزوین:

توافق نامه ژنو مشکلات اقتصادی را حل نمی کند/ بیسواد هم دیکته پر اشتباه را می فهمد