احمد نور:

دين و فرهنگ نقطه اشتراك افغانستان و ايران است

استان ها

شيراز – خبرگزاري مهر: سفير افغانستان در ايران گفت: دين، زبان و فرهنگ نقطه مشترك مردم افغانستان و ايران است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصير احمد نور ظهر چهارشنبه در همايش افغانستان و ايران افزود: مردم ايران و افغانستان بيشترين نقطه مشترك را با يكديگر دارند به همين دليل طي ساليان گذشته روابط اقتصادي و فرهنگي ميان اين دو كشور توسعه يافته است.

وي تصريح كرد: زبان فارسي به مدت هفت قرن در شبه قاره هند رواج داشته و همه دانشمندان و اهل فرهنگ و هنر از هر تباري كه بودند براي دوام و بقايش تلاش كردند.

سفير افغانستان در ايران يادآور شد: در حاليكه در نقاط مختلف دنيا كشورها بدون داشتن هيچ نقطه مشتركي اقدام به تشكيل اتحاديه مي كنند در منطقه ما كشورها با دين ، فرهنگ ، تاريخ و زبان مشترك اقدام به مصادره مشاهير مشترك به نفع خود دارند.

احمد نور ادامه داد: ايران طي ساليان به بيش ازسه ميليون مهاجرين افغان خدمات مختلف ارايه كرده كه بيش از 300 نفر از فرزندان آنان در مراكز علمي و آموزشي به تدريس مشغول هستند.