معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

جایگاه‌های سوخت CNG تحت نظارت کامل قرار گیرند

آذربایجان شرقی

جلسه شورای استاندارد استان آذربایجان شرقی تشکیل و در آن موضوعات مختلفی از جمله نحوه کنترل مخازن جایگاه‌های سوخت CNG در سطح استان، استاندارد آسانسور در ساختمان‌های دولتی و عمومی، چگونگی استفاده از مصالح ساختمانی دارای پروانه و علامت استاندارد و نظارت فراگیر ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه و همچنین نیازسنجی و تعیین اولویت‌های تدوین استاندارد صنایع و ادارات استان بررسی شد.

ایلنا: معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی نظارت کامل بر جایگاه‌های سوخت CNG و خودروهای گازسوز را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا فرخ مسجدی در جلسه شورای استاندارد استان، گفت: با توجه به حساسیت مردم و برای ارتقای سطح سلامت زندگی، باید جایگاه‌های سوخت CNG در سطح استان و همچنین خوردوهایی که از این سوخت استفاده می‌کنند تحت نظارت کامل قرار گیرند.
وی با تاکید بر مسوولیت سازمان استاندارد در این خصوص، گفت: باید برای کپسول‌های خودرو استانداردی تعیین شود و فرایند گازسوز شدن خوردو‌ها مورد نظارت قرار گیرد.
معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و دارای مجوز در ساختمان‌ها، تصریح کرد: استاندارد آسانسور باید در ساختمان‌های دولتی و عمومی مثل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اجباری شده و با واردکنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات غیراستاندارد برخورد شود.
مسجدی با بیان اینکه شرکت‌های نصاب آسانسور باید ساماندهی شوند، افزود: نظارت بر استاندارد بودن تجهیزات و دستگاه‌ها ساختمانی باید افزایش یابد.
در این نشست موضوعات مختلفی از جمله نحوه کنترل مخازن جایگاه‌های سوخت CNG در سطح استان، استاندارد آسانسور در ساختمان‌های دولتی و عمومی، چگونگی استفاده از مصالح ساختمانی دارای پروانه و علامت استاندارد و نظارت فراگیر ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه و همچنین نیازسنجی و تعیین اولویت‌های تدوین استاندارد صنایع و ادارات استان مورد بحث قرار گرفت.

کد N133329