گزارش مهر/

غارنوردان اعتراض خود را به گوش اتحادیه جهانی غارنوردی رساندند/ هدیه ای که مایه تاسف شد