مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد استان زنجان:

توانمندسازی فرهنگی زیربنای توانمندی اقتصادی است

زنجان

مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد گفت: جلوگیری از رسوب خانواده ها در چرخه حمایتی کمیته امداد و توانمندسازی جامعه هدف از مهم ترین اهداف کمیته امداد است.

ایلنا: مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد استان زنجان گفت: ما معتقدیم سالمند نیز باید تغییر کند، چراکه برخی از خانواده های مددجو از ایجاد شغل برای آنها استقبال می‌کنند، حتی اگر در حد یک شغل کوچک خانگی باشد.

به گزارش "ایلنا" ا ز زنجان،" سید ابوالفضل پرپنجی" در همایش یک روزه توجیهی- آموزشی مددکاران استان زنجان به ساختارهای تحولی ایجاد شده در روند خدمت رسانی کمیته امداد به جامعه هدف طی سال‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: با تحقیقات و بررسی های انجام شده در زمان حاضر امدادگران از ارائه خدمات به صورت فرد محوری به خانواده محوری روی آورده‌اند.

وی به برخی از تفاوت‌های ارائه خدمات مددکاری در بخش فرد محوری و خانواده محور اشاره کرد و بیان داشت: با ارائه خدمات خانواده محور می‌خواهیم کاری بکنیم که اگر قرار است، رشد و یا تحولی در مددجویان ایجاد شود به صورت خانوادگی باشد نه فردی.

مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد استان , ادامه داد: هدف ما از ارائه خدمات خانواده محور، تغییر خانواده است و در تلاش هستیم که خانواده را با ایجاد تغییرات مثبت به بالندگی برسانیم.

این مسئول با تاکید بر اینکه ایجاد توانمندی در جامعه هدف در هر سنی ممکن است، اتفاق بیفتد اضافه کرد: ما معتقدیم سالمند نیز باید تغییر کند، چراکه برخی از خانواده های مددجو از ایجاد شغل برای آنها استقبال می‌کنند، حتی اگر در حد یک شغل کوچک خانگی باشد.

"پرپنجی" با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان باید با توجه به نیاز سنجی و بر اساس مطالعه و فکر انجام شود، تصریح کرد: هدف غایی از ایجاد شغل و یا توانمندسازی مددجویان، عزتمندی خانواده ها است.

وی همچنین با تاکید بر توانمندسازی فکری و فرهنگی جامعه هدف گفت: توانمندسازی فرهنگی زیربنای توانمندی اقتصادی است و باید با انجام اقدامات فرهنگی به نقطه ای برسیم که خود مددجو درخواست، خارج شدن از چرخه حمایتی کمیته امداد را داشته باشد.

مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد استان, که در خصوص نحوه پذیرش مددجویان و وظایف مددکاران در این راستا سخن می‌گفت، به اهمیت حوزه پذیرش و مددکاری اشاره کرد و اذعان داشت: یکی از مهم ترین وظایف مددکاران بازاجتماعی کردن مددجویان است.

این مسئول اجتماعی شدن مددجویان را امری ضروری دانست و گفت: درست است که الان برخی از مددحویان به تمکن مالی رسیده اند، ولی اجتماعی نیستند، که در حل این مشکل مددکار نقش محوری دارد.

"پرپنجی" مددکاری اجتماعی را خدمتی حرفه ای عنوان کرد و بیان داشت: یک مددکار پزشک اجتماعی است و بر او وظیفه است که این نقش خود را به درستی ایفا کند.

وی با بیان اینکه مددکار باید، بر اساس تجربه خدمت حرفه ای ارائه دهد، تصریح کرد: مددکار باید با در نظر گرفتن مشکلات مختلف مددجویان نسبت به ارائه خدمات اقدام کند.

این مسئول قدرت تصمیم گیری، ارزیابی امورو داشتن دانش و معلومات کافی را از ویژگی های یک مددکار حرفه ای عنوان کرد و اظهار داشت: از جمله اصولی که باید در امر مددکاری فردی در نظر گرفته شود، فردیت قائل شدن برای مددجو، ایجاد رابطه حرفه ای بین مددکار و مددجو، رعایت اصل رازاداری حرفه ای، کنترل احساسات، احترام به احساسات مددجو و پذیرش مددجو با تمام خصوصیات است.

مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد استان, در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از اهداف کمیته امداد در راستای ارائه خدمات مددکاری اشاره کرد و گفت: شناسایی توانایی و استعداد خانواده‌ها، توانمندسازی مددجویان، جلوگیری از رسوب خانواده ها در چرخه حمایتی امداد و... از جمله این موارد است.

لازم به ذکر است، در بخش دوم این همایش جلسه پرسش و پاسخ بین مددکاران و مدیرکل تحقیقات و پذیرش مددکاری کمیته امداد انجام و راهکارهای ارائه خدمات بهتر و راهبردی تر به مددجویان به صورت اصولی و به روز مورد بررسی قرار گرفت.

کد N132322