مهر گزارش می‌دهد/

آلایندگی صنایع پارس جنوبی و معافیت برخی شرکتها از پرداخت عوارض/ باران اسیدی منطقه را تهدید می کند