واکنش شهرداری بجنورد به گزارش مهر؛

قطع گاز CNG جایگاه‌ها در بجنورد به دلیل تفاوت در محاسبه تعرفه است/ شرکت گاز تعامل نمی‌کند