آفتاب
نایب رییس اتاق ایران - سوئد اعلام کرد؛

استقبال شرکت های سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران

استقبال شرکت های سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران

تهران - ایرنا - نایب رییس اتاق مشترک ایران - سوئد با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری و فضای با ثبات سیاسی در ایران گفت: شرکت های سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، نشست مشترک دفتر سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و اتاق مشترک ایران - سوئد به منظور بررسی همکاری های اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری های فی ما بین در محل اتاق مشترک ایران - سوئد برگزار شد.

عبدالرضا رضایی در این نشست گفت: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا) ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مزایا و مشوق های مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است.

وی در ادامه از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد برای معرفی توانمندی های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی خبر داد و افزود: این اتاق آماده است یک سمینار آموزشی را با همکاری سازمان سرمایه گذاری برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران خارجی و اعضای این اتاق ارایه کند.

حسن خدایاری سرپرست معاونت تشویق سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز در این نشست در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط سازمان سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران در استان ها و ارائه خدمات لازم به سرمایه گذاران خارجی و پیگیری حل و فصل مشکلات آنها در زمینه های مختلف توضیحاتی ارائه کرد.

حسن خدایاری در ادامه گفت: سازمان سرمایه گذاری این آمادگی را دارد تا با اتاق بازرگانی ایران - سوئد در خصوص اجرای برنامه های آن اتاق به منظور توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور همکاری کند.

همچنین در پایان این نشست مقرر شد در خصوص هیات های تجاری و اقتصادی سوئدی که به ایران اعزام می شوند همکاری های لازم با سازمان سرمایه گذاری صورت پذیرد.

اقتصام (1) ** 1574 **1561
کد N39865

وبگردی