کار بزرگ پرویز پرستویی، رسول خادم ، حسن رحیمی و کمیل قاسمی در این روزهای کرونازده

کرونا, ویروس کرونا,شیوع کرونا,کووید 19, پرویز پرستویی, رسول خادم , حسن رحیمی , کمیل قاسمی

پرویز پرستویی در کنار قهرمانان نامی کشتی ایران یعنی رسول خادم ، حسن رحیمی و کمیل قاسمی در این روزهای کرونازده کشور پیش افتادند و برای مردم کم بضاعت بسته های ارزاق می برند.

کار بزرگ پرویز پرستویی، رسول خادم ، حسن رحیمی و کمیل قاسمی در این روزهای کرونازدهپرویز پرستویی در کنار قهرمانان نامی کشتی ایران یعنی رسول خادم ، حسن رحیمی و کمیل قاسمی در این روزهای کرونازده کشور پیش افتادند و برای مردم کم بضاعت بسته های ارزاق می برند.
کد N2370799