تصاویر زیبا از رعد و برق‌های مهیب نیمه‌ شبانه تهران

رعد و برق, رعد و برق در تهران

بامداد چهاردهم فروردین هوایی بهاری بر تهران حاکم بود و رگبار بهاری همراه با رعد و برق‌های مهیب آسمان شهر را که این روزها به دلیل شیوع کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خالی تر از همیشه است، زیبا کرده بود.

تصاویر زیبا از رعد و برق‌های مهیب نیمه‌ شبانه تهرانبامداد چهاردهم فروردین هوایی بهاری بر تهران حاکم بود و رگبار بهاری همراه با رعد و برق‌های مهیب آسمان شهر را که این روزها به دلیل شیوع کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خالی تر از همیشه است، زیبا کرده بود.
کد N2370117