ببینید | اطلاعیه مهم درباره محدودیت‌های تهران در ۱۲ و ۱۳ فروردین

محدودیت‌های تهران در ۱۲ و ۱۳ فروردین

در پی اعلام ستاد مقابله با کرونا، اطلاعیه مهمی درباره محدودیت‌های تهران در ۱۲ و ۱۳ فروردین اعلام کردند.

ببینید | اطلاعیه مهم درباره محدودیت‌های تهران در ۱۲ و ۱۳ فروردیندر پی اعلام ستاد مقابله با کرونا، اطلاعیه مهمی درباره محدودیت‌های تهران در ۱۲ و ۱۳ فروردین اعلام کردند.

کد N2368850