آفتاب

بلایی که کرونا سر خیابان‌های شلوغ تهران آورد

بلایی که کرونا سر خیابان‌های شلوغ تهران آورد

پس از اعلام محدودیت های تردد و بسته شدن پارک‌ها به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهر تهران، خیابان‌های خلوت شده پایتخت چهره جدیدی به خود گرفته است.

منبع: فارسکد N2367664

وبگردی