آفتاب

آخرین وضعیت سیل در منطقه آزاد چابهار

آخرین وضعیت سیل در منطقه آزاد چابهار

آخرین وضعیت چابهار در بارندگی و سیل شب گذشته نشان می دهد که مشکل خاصی وجود نداشته و عمده خسارت مربوط به روستای «تیس» است که دچار آبگرفتی شده بود و اکنون به حالت عادی برگشته است، این سیل هیچ خسارت جانی به همراه نداشته است.

به گزارش ایسنا، بارندگی شدید شب گذشته در چابهار با سیل و آبگرفتگی در برخی نفاط شهر و منطقه آزاد چابهار  همراه بود.

پیگیری شرایط کنونی چابهار از مسئولان منطقه آزاد چابهار  با این توضیحاتی همراه بود که نشان می دهد در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته است.
این در حالی است که این بارندگی که میزان آن حدود ۶۴ میلیمتر بوده است، از هفته گذشته پیش بینی و بر این اساس اقداماتی از سوی ستاد مدیریت بحران انجام شده بود.
اما بیشترین آسیب در سیل اخیر مربوط به روستای ساحلی«تیس» بوده است که به گفته مسئولان منطقه آزاد چابهار دلیل اصلی آن به رعایت نکردن حریم روخانه و ساخت و سازهای غیرمجاز بر می گردد و اکنون برخی خانه ها تخریب و یا دچار آبگرفتگی شده اند.
با این حال با اقدامات انجام شده اکنون زندگی عادی جریان پیدا کرده است.
درباره با سایر نقاط شهر و منطقه آزاد چابهار نیز مشکل خاصی نیست،  آبگرفتگی در برخی نقاط وجود داشته که برطرف شده است.
در مجموع سیل چابهار هیچ خسارت جانی نداشته و خسارت های مالی نیز به زودی برآورد خواهد شد.

این در حالی است که اکنون تمام مسیرها در چابهار باز است و روال عادی ادامه دارد.
کد N2364856

وبگردی