نماهنگی که رهبر انقلاب آن را ستود

نماهنگی که رهبر انقلاب آن را ستود,نماهنگ

نماهنگی که شب گذشته مقام معظم رهبری از شبکه افق ملاحظه نمودند و مورد تقدیر و خرسندی ایشان قرار گرفت.

نماهنگی که رهبر انقلاب آن را ستودنماهنگی که شب گذشته مقام معظم رهبری از شبکه افق ملاحظه نمودند و مورد تقدیر و خرسندی ایشان قرار گرفت.

کد N2361120