سلیمی: تغییرات جدید داوری کاراته در لیگ جهانی اعمال خواهد شد

قوانین داوری کاراته,جواد سلیمی

جواد سلیمی رئیس کمیته داوران و مشاور بین الملل فدراسیون کاراته از اعمال تغییرات در بازبینی قوانین داوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سلیمی درباره تغییرات در بازبینی قوانین داوری کاراته گفت: پیش از آغاز رقابت‌های لیگ جهانی اتریش خاویر اسکالانته، رئیس کمیته داوران فدراسیون در بخشنامه‌ای آخرین تغییرات داوری را در اختیار کمیته داوران فدراسیون‌های عضو قرار داد.

رئیس کمیته داوران کشورمان در ادامه افزود: مطابق این بخشنامه تمامی داوران که از طریق فدراسیون‌های ملی برای دوره داوری و یا قضاوت در رویدادهای رسمی فدراسیون جهانی و یا قاره‌ای معرفی می‌شوند باید دارای تابعیت و یا اقامت دائم آن کشور باشند.

عضو شورای داوران فدراسیون جهانی در خصوص دیگر تغییرات در آئین نامه داوری عنوان کرد: در تمامی رقابت‌های کومیته علاوه بر داور وسط، قضات، ناظران ویدئو چک، ناظر مسابقه و حتی مسئول ثبت امتیاز نیز نباید ملیت و یا اقامت یکسان با شرکت کنندگان آن رقابت داشته باشند. اما در مورد مبارزات کاتا این ممنوعیت تنها در رقابت کسب مدال اعمال می‌شود.

عضو شورای داوران آسیا با تاکید بر لازم الاجرا بودن تغییرات فوق از لیگ جهانی اتریش افزود: در صورت عدم رعایت موارد فوق، داور خاطی علاوه بر حذف از ادامه قضاوت در آن رقابت به مدت حداقل یکسال از قضاوت در تمامی رویدادهای رسمی فدراسیون جهانی تعلیق خواهد شد.

سلیمی همچنین گفت: در این بخشنامه مجدداً تاکید گردیده تمامی داورانی که برای قضاوت به یک رویداد رسمی دعوت می‌شوند از تعامل و ارتباط با مربیان و شرکت کنندگان منع شده و مجاز نیستند در هنگام پوشیدن لباس رسمی داوری با مربیان و یا شرکت کنندگان در عکس و یا فیلم حضور داشته باشند.
کد N2348358