آفتاب

همایش استاندارد با حضور وزیر دفاع

همایش استاندارد با حضور وزیر دفاع

همایش استاندارد، عصر پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع برگزار شد.

فارس

عکس: محمد آگاه
کد N2326136

وبگردی