لحظات به یاد ماندنی برای دو کودکی که خانواده‌ شان را در پرواز اوکراینی از دست دادند، کنار علی دایی | فیلم

سقوط هواپیمای مسافربری, سقوط هواپیما, سقوط هواپیمای اوکراینی, علی دایی

علی دایی با خانواده یکی از قربانیان سانحه هواپیما دیدار کرد.

لحظات به یاد ماندنی برای دو کودکی که خانواده‌ شان را در پرواز اوکراینی از دست دادند، کنار علی دایی | فیلمعلی دایی با خانواده یکی از قربانیان سانحه هواپیما دیدار کرد.

کد N2325887