طعنه بهرام قاسمی به همراهان آمریکا در تشدید سیاست‌ فشار بر ایران

بهرام قاسمی

سفیر ایران در پاریس تاکید کرد که آنانی که در تشدید سیاست فشار حداکثری واشنگتن، ایران را تحت فشار قرار می‌دهند، در جهت ترویج یکجانبه‌گرایی و هرج‌و‌مرج در منطقه حرکت می‌کنند.به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی در توئیتی نوشت: «آنانی که در تشدید سیاست‌های نابه‌جای فشار حداکثری ایالات متحده با تمام توان خواسته یا ناخواسته ایران را چه در حوزه برجام و چه در زمینه توانمندی‌های دفاعی و سیاست بازدارندگی‌اش تحت فشار قرار می‌دهند، دقیقا در جهت ترویج یکجانبه‌گرایی، بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه حرکت می‌کنند.»
کد N2325878